profile rm bg
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวัทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศาสตร์ชะลอวัย (อเมริกา)
  American Board of Anti-Aging/ Regenerative Medicine (ABAARM)
 • ประกาศนียบัตร โภชนาการเพื่อสุขภาพ (อเมริกา) Board Certified in Nutritional Wellness (CNW) 
 • ผ่านการอบรม การประยุกต์ใช้อาหารเสริมทางการแพทย์
profile rm bg
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวัทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศาสตร์ชะลอวัย (อเมริกา)
  American Board of Anti-Aging/ Regenerative Medicine (ABAARM)
 • ประกาศนียบัตร โภชนาการเพื่อสุขภาพ (อเมริกา) Board Certified in Nutritional Wellness (CNW) 
 • ผ่านการอบรม การประยุกต์ใช้อาหารเสริมทางการแพทย์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวัทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศาสตร์ชะลอวัย (อเมริกา)
  American Board of Anti-Aging/ Regenerative Medicine (ABAARM)
 • ประกาศนียบัตร โภชนาการเพื่อสุขภาพ (อเมริกา) Board Certified in Nutritional Wellness (CNW) 
 • ผ่านการอบรม การประยุกต์ใช้อาหารเสริมทางการแพทย์
profile rm bg
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวัทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศาสตร์ชะลอวัย (อเมริกา)
  American Board of Anti-Aging/ Regenerative Medicine (ABAARM)
 • ประกาศนียบัตร โภชนาการเพื่อสุขภาพ (อเมริกา) Board Certified in Nutritional Wellness (CNW) 
 • ผ่านการอบรม การประยุกต์ใช้อาหารเสริมทางการแพทย์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวัทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศาสตร์ชะลอวัย (อเมริกา)
  American Board of Anti-Aging/ Regenerative Medicine (ABAARM)
 • ประกาศนียบัตร โภชนาการเพื่อสุขภาพ (อเมริกา) Board Certified in Nutritional Wellness (CNW) 
 • ผ่านการอบรม การประยุกต์ใช้อาหารเสริมทางการแพทย์

“การรักษาไม่ควรเริ่มที่โรงพยาบาล แต่ควรเริ่มได้จากที่บ้าน”

 

         นี่คือสิ่งหนึ่งที่หมอเมย์มองเห็นปัญหา และมีความมุ่งมั่นใฝ่ฝัน ที่จะทำให้เป็นจริงให้ได้ มาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแพทย์

“คนไทยต้องเสียเวลาไปครึ่งค่อนวันกับการนัดพบแพทย์ โดยมีเวลาคุยกับแพทย์แค่ 5 นาที”

          เป็นบริบทที่คนไทยส่วนมากต้องเผชิญ เมื่อท่านเป็นคนที่มีโรคประจำตัว และต้องไปพบแพทย์ทุกๆ 1-3 เดือน และหากมองในมุมกลับกัน

“หมอมีเวลาเพียง 5 นาที ในการทำความรู้จักคนไข้ และให้การรักษา”

          นี่ก็เป็นบทบาทของแพทย์ไทยส่วนใหญ่เช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่หมอเมย์รู้สึกกังวล และลำบากใจมาตลอดเวลาที่ให้การรักษาคนไข้ทุกท่านที่ผ่านมา เพราะในจุดนั้น เราไม่สามารถเข้าใจการใช้ชีวิตของคนตรงหน้าเราได้จริงๆ ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นต่างๆในชีวิตคนตรงหน้าเราได้ภายใน 5 นาที …แล้วเราจะดูแลคนไข้เราได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร

 • จะดีแค่ไหน… หากท่านมีปัญหาสุขภาพ ที่สามารถปรึกษาคุณหมอได้จากที่บ้าน
 • จะดีแค่ไหน… หากท่านสามารถลดยาโรคประจำตัวของท่าน ให้เหลือน้อยที่สุด โดยท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง ควบคุมโรคของท่านได้
 • จะดีแค่ไหน… หากท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ต้องไปเสียเวลาที่โรงพยาบาลบ่อยๆ
 • จะดีแค่ไหน… หากท่านสามารถดูแลตัวเองให้สุขภาพดีขึ้นได้ โดยมีคุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังปฏิบัติอยู่นั้นปลอดภัย ถูกต้อง และถูกทาง เหมาะกับท่านจริงๆ

         หมอเมย์ จึงตั้งใจทำให้ Dr.May Clinic เป็นสถานที่ที่คอยเชื่อมต่อระหว่าง การดูแลจากคุณหมอที่โรงพยาบาล และการดูแลตัวเองจากที่บ้าน เพื่อให้ท่านสามารถปรับร่างกาย และปรับการใช้ชีวิต ในการ

“ลดยา ลดโรคได้อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของหมอเมย์”

          Dr.May Clinic ยึดหลักการ ใส่ใจ ดูแลเหมือนเพื่อนและคนในครอบครัวของหมอเอง ให้ท่านได้ถามตอบทุกข้อสงสัย กับคุณหมอเมย์ได้อย่างสะดวก และสบายใจ เน้นการรักษา ด้วยการปรับพฤติกรรมโดยไม่พึ่งยา ออกแบบตามแบบเฉพาะแต่ละบุคคล โดยผนวกทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน ศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์แผนไทย และกายภาพบำบัด เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด เพราะหมอเมย์เชื่อเสมอว่า คนแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และทุกศาสตร์การแพทย์ล้วนมีข้อดีที่สามารถส่งเสริมกันและกันได้อย่างลงตัว

          แม้ Dr.May Clinic ของหมอเมย์ จะยังเป็นคลินิกเล็กๆ แต่เรายึดมั่นที่จะใส่ใจ ดูแล และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ของเราทุกท่าน เหมือนดั่งคนในครอบครัวของเราเสมอ

“เพราะการให้ คือจุดเริ่มต้นของหมอเมย์”

 หนึ่งในความใฝ่ฝันของหมอเมย์ คือ การส่งต่อความรู้สุขภาพ การดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี และปลอดภัยให้กับคนไทย รวมไปถึงการช่วยให้คนไข้คนพิเศษของหมอเมย์ทุกคน สามารถลดยาลดโรค และมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนได้โดยไม่ต้องพึ่งยา

 • แขกรับเชิญ ให้ความรู้สุขภาพสู่ประชาชน ผ่านรายการ คนสู้โรค ออกอากาศทาง Thai PBS
 • วิทยากรให้ความรู้เพื่อสุขภาพ Let’s talk ปลดล็อคสุขภาพ x APETIMISM
 • สื่อออนไลน์ให้ความรู้สุขภาพ MAY I Health You by หมอเมย์ ผู้ติดตามรวมกว่า 200,000 คน ทั้งช่องทาง Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Lemon8
 • แขกรับเชิญ ให้ความรู้สุขภาพสู่ประชาชน ผ่านรายการ คนสู้โรค ออกอากาศทาง Thai PBS
 • วิทยากรให้ความรู้เพื่อสุขภาพ Let’s talk ปลดล็อคสุขภาพ x APETIMISM
 • สื่อออนไลน์ให้ความรู้สุขภาพ MAY I Health You by หมอเมย์ ผู้ติดตามรวมกว่า 200,000 คน ทั้งช่องทาง Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Lemon8

“สุขภาพที่ดีขึ้นของคุณ คือความสุขของหมอ”

dr.may clinic review